Ceramah Dari pos malaysia tentang Kelab stem Dan filateli

Cikgu ZIEHA-ZAM | Thursday, 18 August 2016

Terima kasih PoS Malaysia

Filateli merupakan aktiviti mengumpul dan menyusun bahan-bahan pos seperti setem pos, surat, sampul surat, dan bahan-bahan lain. Koleksi ini, sama ada setem, sampul-sampul surat, dan lain-lain selalunya didokumenkan untuk mengesan peristiwa-peristiwa besar dan bersejarah, serta peristiwa-peristiwa yang lain.
No comments: