MISI DAN VISI

Cikgu ZIEHA-ZAM | Wednesday, 25 December 2013


 
BERILMU, BERDISIPLIN, CEMERLANG

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi NegaraPIAGAM PELANGGAN

Bahawasanya kami warga SMK Taman Jasmin 2 komited untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut;

1.         Murid
a. Membimbing dan mendidik setiap pelajar untuk meningkatkan potensi diri dalam bidang akademik, sahsiah diri dan kurikulum.
b. Memastikan semua murid dilayan dengan adil dan saksama.
c. Memastikan semua murid mengikuti aktiviti kokurikulum
d. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, cekap, berkesan, dinamik, berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.
e. Mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti
f. Memastikan keselamatan pelajar terjamin.
g. Memastikan semua pelajjar mematuhi tatacara, peraturan dan disiplin sekolah

2.         Staf
a. Memastikan semua guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan secara berkualiti dan berkesan.
b. Memastikan semua staf melaksanakan tugas seperti mana yang diamanahkan.
c. Memastikan semua guru mengamalkan in loco parentis.
d. Memastikan persekitaran tempat kerja yang kondusif dan selamat.
e. Memastikan pengagihan tugas dibuat secara adil dan munasabah.


3. Waris

a. Mewujudkan hubungan yang mesra dengan ibu bapa dan masyarakat  sekeliling.
b. Memastikan setiap waris murid yang berurusan dengan sekolah akan dilayan        dengan segera secara adil dan mesra.
c. Menerrima setiap usul dan cadangan yang baik dan munasabah.
d. Memastikan setiap aduan disiasat dan diambil tindakan serta maklum balas           akan diberi dalam tempoh 3 hari bekerja.
 
No comments: