LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BIL 5

Cikgu ZIEHA-ZAM | Sunday, 13 July 2014
Latihan Dalam Perkhidmatan Bil 5

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
Disampaikan oleh :
Pn Nor Hadzlin binti Mohamad Nor
Sabtu
12  Julai  2014

ALHAMDULILLAH
SYABAS DAN TAHNIAH diucapkan kepada semua ibubapa pelajar Tingkatan Tiga yang telah hadir untuk mendengar taklimat PT3  yang telah disampaikan oleh Penolong Pegawai Unit Peperiksaan PPD Hulu Langat. Diharap program ini akan dapat memberi gambaran dan pengetahuan kepada semua ibubapa mengenai dasar pendidikan yang baru ini.

Antara kandungan PT3
PENTAKSIRAN PUSAT : PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
PT3 menggantikan PMR. Bermakna  bahawa tiada peperiksaan berpusat di tingkatan 3 mulai tahun 2014. Pihak sekolah akan mentadbir pentaksiran, mentaksir dan memberi skor berdasarkan instrumen dan panduan penskoran yang setara yang disediakan oleh pihak LP. LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan. Moderasi dan verfikasi adalah proses untuk mempastikan kesahan dan ketekalan pemberian skor antara pemeriksa.

Para Ibu Bapa dan Guru mendengar taklimat daripada penceramah

PENAMBAHBAIKAN
Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PBS direkabentuk selaras dengan dasar  pentaksiran  pendidikan yang bertujuan mendapatkan maklumat tentang prestasi individu bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi diri sebagai modal insan. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani), psikomotor (jasmani) dan sosial selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan kepada aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intel- ektual (JERI).

Antara wakil Ibu Bapa yang hadir dan bertanya soalan
No comments: